Takupphängd innedel MMC-AP_HP

Takupphängd innedel MMC-AP_HP

Skapar en mycket behaglig miljö med snabb och jämn spridning av den önskade temperaturen i både kyl- och värmeläge

Egenskap

  • Denna modell är den bästa lösningen vid takmontage, där det inte finns undertak eller det inte är möjligt att använda utrymmet mellan tak och undertak.
  • Kan användas för många olika applikationer.
  • Enheten har ett dräneringsrör för höglyft (600 mm).
  • Optimal luftspridning: luftflödesvinkeln ställs automatisk in på den lämpligaste inställningen beroende på kyl- eller värmebehov. Ett automatiskt luftsvepningsläge gör det möjligt för luften att nå alla utrymmen i rummet.
  • Köldmedierördragning: Tre möjligheter (enhetens ovansida, baksida eller högersida). Dräneringsrördragning: Två möjligheter (ovansidan eller baksidan).
  • Enheten har ett förstansat hål för anslutning till friskluftsintag.
Tekniska data