High-wall MMK-AP_H

High-wall MMK-AP_H

Klassisk elegant high-wall med modern vit panel och rundade ytor för att smälta in i alla typer av miljöer

Egenskap

  • Mycket bra komfort erhålls tack vare luftspridaren (70°) med automatisk svepning som ser till att luften får en jämn spridning.
  • Filter för bra inomhusmiljö.
  • Trådlös infraröd fjärrkontroll för enkel styrning.
  • Självrengörande funktion för effektiv borttagning av orenheter och smuts från enhetens interna komponenter.
  • För att göra installationen enklare finns det sex olika möjligheter att montera köldmedierören.
Tekniska data