IR fjärrkontroll

IR fjärrkontroll

Den trådlösa fjärrkontrollen finns tillgänglig med olika typer av mottagarenheter beroende av innedel.

Den trådlösa kontrollen är användarvänlig och har en kompakt knappuppsättningslayout, standardstyrknappar för omedelbar ändring och en display som visar alla huvuddriftsparametrar.

Hi power-drift: Power drift kontrollerar automatiskt rummets temperatur, luftflöde och driftsläge så att rummet snabbt kyls ner sommartid och värms upp vintertid.

Tyst drift: Med denna inställning tillhandahålles tyst drift, med automatik ställs lägsta fläkthastighet in. Denna funktion kan aktiveras genom ett enkelt tryck påfjärrkontrollen och en ikon visar tyst drift på displayen.

Comfort sleep drift: Denna funktion är en OFF timerdrift med automatisk temperatur- och fläkthastighetsan- passning för att gradvis sänka temperaturen nattetid. Det är möjligt att välja 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timerdrift. 

Egenskap

  • Hi power-drift: Power drift kontrollerar automatiskt rummets temperatur, luftflöde och driftsläge så att rummet snabbt kyls ner sommartid och värms upp vintertid.
  • Tyst drift: Med denna inställning tillhandahålles tyst drift, med automatik ställs lägsta fläkthastighet in. Denna funktion kan aktiveras genom ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och en ikon visar tyst drift på displayen.
  • Comfort sleep drift: Denna funktion är en OFF timerdrift med automatisk temperatur- och fläkthastighetsan- passning för att gradvis sänka temperaturen nattetid. Det är möjligt att välja 1, 3, 5 eller 9 timmar för OFF timerdrift.