Fristående mottagare

Fristående mottagare

TCB-AX32E2

Vägg- eller takmonterad mottagare. Kan användas till alla innedelar, mer specifikt riktad mot kanalanslutna.