Schematimer

Schematimer

TCB-EXS21TLE

Schematimern är en avancerad styranordning som kan användas för att styra innedelens parametrar baserad på ett tidsschema och har två möjliga valbara driftslägen, dessa är:

7-dagarstimer

Timern är ansluten till en innedel via en lokal eller central fjärrkontroll.

Schematimer

Timern är direkt ansluten till TCC Link Central Control nätverk och kan ställa in timer- funktioner på upp till 64 innedelar i upp till åtta programmerbara kontrollgrupper.