Lite-Vision plus kontroll

Lite-Vision plus kontroll

RBC-AMS54E-ES

Denna nya lokala fjärrkontroll har en inbyggd 7-dagarstimer-funk- tion, en ny flerspråkig LCD display med bakgrundsbelysning, energi- spardrift och en återgå-funktion 

Egenskap

  • Möjligt att ställa in och visa rumsnamnet för enklare setup och manövrering av arbetsparametrar.
  • Ny modern design med menystyrd display.
  • Sparläge med schemaläggning för att optimera energiförbrukningen.
  • Rumstemperaturen visas alltid på displayen.
  • Två "snabbknappar" (F1 och F2) för enkel drift av luftkonditioneringsfunktioner.
  • Bra läsbarhet inklusive visning av innedelens modellnamn och serienummer.
  • Ny temperaturdisplay som kan visa innedelens inställningar i intervall om 0,5°C. Inbyggd reservkraft. Inställningar sparas i minnet upp till 48 timmar om stömavbrott skulle intäffa.
  • Indirekt TA-sensor är tillgänglig i fjärrkontrollen.
  • Kan anslutas till en enda utedel eller en grupp av upp till åtta innedelar.