Klassisk kontroll

Klassisk kontroll

RBC-AMT32E

Standardfjärrkontrollen kan styra en individuell innedel eller en grupp på upp till åtta innedelar. Driftsparametrar  för innedelen ställs in i fjärrkontrollen.

Enhetskonfiguration görs via fjärrkontrollen, driftsfel visas. 7-dagarstimern kan anpassas till denna fjärrkontroll.