Modbus gränssnitt

Modbus gränssnitt

TCB-IFMB640TLE

Detta gränssnitt ansluts direkt mot Toshiba TCC-Link Central Control nätverk till luftkonditioneringen och kan kopplas upp på inomhus- eller utomhussidan beroende på önskemål.

Gränssnittet använder sedan Modbus RTU protokoll baserat på RS-485 seriekommunikationsprotokoll  för att ansluta till lämplig Modbus Master enhet.

Modbus Master enheten är ansluten till BMS styrsystem och tillåter styrning av alla anslutna Toshiba luftkonditioneringsanläggningar fråm samma BMS styrsystem.
Flera Toshiba Modbus gränssnitt kan anslutas till en enda TCC-Link nätverk och adresseras enkelt med switchar på enheten. Detta gör installationen enkel, speciellt i byggnader med separata områden där ett gränssnitt ska användas för varje område/våning. 

Modbus är ett seriellt kommunikationsprotokoll som lanserades 1979 för användning med programmerbar logisk styrning och har nu blivit det vanligaste förekommande för anslutning av industriella elektroniska utrustningar till styrsystem i datorer.

Det finns många olika versioner av Modbus som används i byggnadsövervakningssystem Modbus RTU, Modbus ASCII och Modbus TCP.