Lonworks gränssnitt

Lonworks gränssnitt

TCB-IFLN642TLE

Detta gränssnitt ansluts direkt mot Toshiba TCC-Link Central Control nätverk till luftkonditioneringen och kan kopplas upp på inomhus- eller utomhussidan beroende på önskemål.

Gränssnittet ansluts sedan till Lonworks Building Management Control System där den ger 28 nätverksvariabler, styrkommandon för sändande och mottagande av information.

Flera Toshiba Lonworks gränssnitt kan anslutas till en enda TCC-Link nätverk och adresseras enkelt med switchar. Detta gör installationen enkel, speciellt i byggnader med separata områden där ett gränssnitt ska användas för varje område/våning.

Lonworks är en styrsystemplattform byggd på LonTalk Communications Protocol skapad av Echelon Corporation och används för nätverk av anläggningar via media som t.ex. Twisted Pair, Power Lines, fiberoptik och radiofrekvenser.

Lonworks plattform har antagits som bas för produkt och service i många olika indu- strier, inklusive byggnadsindustrin där den ofta används för styrning av belysning och HVAC system.