Bacnet Gateway

Bacnet Gateway

BMS-LSV6E

Ett byggnadsövervakningssystem (BMS) är ett databaserat styrsystem som är installerat i en byggnad för att kontrollera och övervaka mekaniska och elektriska tillbehör som t.ex. ventilation, belysning, elmatning, brandsä̈kerhet och andra säkerhetssystem.

Kärnfunktionen för de flesta BMS-system är att hantera milj̈ön i byggnaden. Kan med fördel användas för att styra värme- och kylutrustning samt systemet som distribuerar luft i byggnaden.

Toshiba BACnet styrsystem består av BMS-LSV6E intelligent server och BMS-STBN08E BACnet server mjukvara och kan anslutas till TCC-Link central control nätverk via en TCS-Net relägränssnitt och klarar av att styra upp till 128 innedelar från ett BACnet byggnadsoöervakningssystem.

BACnet utformades för att tillåta kommunikation av byggnadsautomatik och styrsystem för applikationer som t.ex. värme, ventilation, luftkonditionering, belsyning och brandövervakningssystem.

BACnetR protokoll innehåller mekanismer för datoriserad byggautomatisering och enheter för att utbyta information, oavsett specifik byggnadsservice.