Digital inverter Big

Digital inverter Big

Big Digital Inverter utgör en mycket bra, kostnadseffektiv lösning för medelstora applikationer såsom butiker, kontor, lager, produktionslokaler.

Big DI systemet är den idealiska lösningen vid stora luftvolymer och en temperaturzon då den möjliggör samtidig drift av 2, 3 eller upp till 4 identiska innedelar.

Lågkostanadslösning för applikationer med hög effekt upp till 27 kW i kyldrift och med ett utrymmesbehov på endast 0,29 kvm.

Högteknologi: Ny dubbel-rotation likströmskompressor, likströms fläktmotor kombinerad med ny fläktvinge, vektorstyrd inverter och en 3-raders värmeväxlare.

Brett driftsintervall ner till -20 grader C i värmeläge, ner till -15 grader C i kyldrift.

Behagliginomhusmiljö året om.

Tekniska data