Kassett

Kassett

Luftridån används för att separera en omgivningsluft från en annan. Den skapar en ”ridå” av luft i rörelse som blåser över en dörröppning.

Den osynliga ”väggen” tillåter ingen luft att passera.

Perfekt för butiker, restauranger, hotell, lastportar etc

Energisparande, förhindrar drag och minskar risken att kall utomhusluft tränger in i uppvärmd eller tempererad lokal.

Komfort, förebygger drag inomhus av kall eller varm luft vid dörröppning och håller samtidigt kvar tempererad luft inomhus.

Vinterdrift som värmepump. Sommardrift fläktläge.