Kanalansluten innedel SM_BTP

Kanalansluten innedel SM_BTP

Vilken form ett rum än har garanteras en jämn rumstemperatur. Idealisk för hotell, banker och liknande installationer där krav ställs på mycket låga ljudnivåer.

Mycket kompakt. Den låga höjden (275 mm) utökar antalet installationer där denna enhet passar in.

Användning av kanaler garanterar flexibla installationer även i komplexa rumsmiljöer.

Ny likströms fläktmotor för högt externt statisktt tryck (max 120 Pa).

dubbla val av luftintag, baksida eller underifrån, förberedd håltagning för friskluft.

Höglyftande kondensvattenpump upp till 290 mm. Flexibel layout för kondensvatten rördragning.

 

För att se kombinationer med ute enheter se Tekniska data längre ner på sidan.