Ventilations Interface RBC-DXC031

Ventilations Interface RBC-DXC031

Kylning / värmning via ventilation

Möjliggör anslutning och styrning av Toshiba CDU Digital inverter, Super Digital inverter samt Big Digital inverter mot tredje part luftbehandlingsenheter ( med DX-batteri ).

Universalgränssnittet med bred kapacitet kyla 1,2 - 27 kW, värme 1,0 - 31,5 kW.

Kan styras från extern 0 - 10 V signal ( direkt kapacitet ).

Kontroll- och temperatur inställning sker med Toshiba standard fjärrkontroll ( tillbehör ).

RBC-DXC031 kan användas som styrning av Digital inverter, Super Digital inverter, och Big Digital inverter mot plattvärmeväxlare.