Bi-flow konsol

Bi-flow konsol

Kompakt enhet för installation på golv eller låga väggar, passar perfekt under fönster.

Modern, kompakt design, dimensioner (60 x 70 x 22 cm ).

Två utblås s.k. Bi-flow för optimal komfort.

Toshiba IAQ filtersystem för bra och ren luft.

Barnsäkerhetsfunktion på enhetens display.

Automatisk återstart efter srömavbrott.

Tekniska data