Living room
Cassette
Winter landscape
Building modern
Värmepumpar

Klimatanläggningar och värmepumpar för hemma bruk samt för mindre kontor.

Kyla / värme företag

Professionella kyl och värmelösningar för kontor, butiker, serverrum osv. Där det ställs höga krav på driftstider samt driftsförhållanden.

VRF Multisystem

Kommersiella multilösningar med möjlighet till ett stort antal innerdelar. Kyl och värme, med värmeåtervinning.

NEWS
Daiseikai 9
Garanterat varmt oavsett väder!
Nya digital Inverter
2 nya modeller Digital inverter 11 & 14 kW
Mirai R32
Mirai kylsplit
Mini VRF SMMS e
Den perfekta lösningen för en medelstor multi installation.
Hem
Daiseikai 9

+++ Värmepump

SCOP 5,3

Köldmedium R32

Värmeeffekt upp till 7,7 kW

Hem
Eco design

Toshiba följer de nya beräkningsmetoderna för ekodesign direktivet, vilket innebär att Toshibas produkter är i linje med Lot 10 och Lot 11 kraven.